خرید تیشرت the last of us

عمده فروشی فری شاپ

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران گفت: ثبت تخلف پارک حاشیه ای و توقف ممنوع از طریق خودروهای مجهز به سامانه دوربین های هوشمند در تهران آغا شد.به گزارش عصرخبر، ایلوش وزیری در ادامه با اشاره به اینکه، خودرو با حرکت در معابر مجهز  به دستگاه های پارکومتر، ضمن برداشت پلاک خودرو، محل آن را شناسایی و اطلاعات مربوطه را به هم متصل می نماید گفت: کلیه این اطلاعات همراه با ساعت تخلف در سرور مرکزی بصورت روزانه تخلیه می گردد. سرور مرکزی با دریافت اطلاعات  پارکومتر در خصوص پرداخت شهروند، اطلاعات خود را پردازش و سپس نسبت به ارسال اطلاعات متخلفان به پلیس راهور اقدام می نماید.مهندس ایلوش وزیری گفت: خودروی کنترل مکانیزه توان نظارت بر 1400 فضای پارکومتر و 700 فضای پارک غیر مجاز را در یک ساعت دارا می باشد. در صورتیکه هر نیروی نظارتی بیش از 40 محل پارک را در یک ساعت نمی تواند  مدیریت نماید.وي در پايان گفت: شهروندان باید توجه داشته باشند که این سیستم قادر به ثبت تخلفات متعددی از جمله  توقف ممنوع، توقف مطلقا ممنوع، توقف در حریم عابر پیاده، توقف در حریم چهاراه، توقف در حریم تونل ها، توقف در حریم پل ها، توقف غیر مجاز  در ایستگاه اتوبوس ، توقف غیر مجاز در ایستگاه تاکسی، توقف غیرمجاز در محل تخلیه زباله ، توقف غیرمجاز در محل شیر آتش نشانی، توقف غیرمجاز در محل پارک معلولین، توقف غیرمجاز در محل حمل و بارگیری می باشد.

خرید

Comments are closed.