خرید تیشرت the last of us

عمده فروشی فری شاپ

امشب فرآیند نهایی شدن لیست انتخاباتی اصلاح طلبان توسط شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان آغاز می شود.به گزارش ایسنا، مصاحبه های اعضای شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان با کاندیداهای تایید صلاحیت شده همسو با اصلاحات و دولت تمام شده است.ارزیابی های شورای سیاستگذاری نیز بر روی این مصاحبه ها و رزومه های اشخاص مصاحبه شونده تمام شده است.از امشب فرآیند نهایی شدن لیست انتخاباتی اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد.

خرید

Comments are closed.